Pisma Urzędowe
KARTY INFORMACYJNE I WZORY DOKUMENTÓW - Urząd Miejski w Sochaczewie
Wszystkie niżej wymienione dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publiczej - www.sochaczew.bip.pl - kliknij na link

Deklaracje i informacje dotyczące :
- podatku rolnego
- podatku od nieruchomości
- podatku leśnego
- podatku od środków transportowych


Dowody osobiste :
- Informacje na temat wymiany dowodów osobistych
- wniosek


Karty Informacyjne, wnioski :
- Inspektorat ds. Zamówień Publicznych
- Referat Ochrony Środowiska
- Urząd Stanu Cywilnego
- Wydział Gospodarki Gruntami
- Wydział Gospodarki Komunalnej
- Wydział Gospodarki Lokalowej
- Wydział Gospodarki Przestrzennej i Architektury
- Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
- Wydział Skarbnika Miasta
- Wydział Spraw Obywatelskich
- Wydział Spraw Społecznych i Działalności Gospodarczej


KARTY INFORMACYJNE I WZORY DOKUMENTÓW - Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Wszystkie niżej wymienione dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publiczej - www.sochaczew-powiat.bip.org.pl - kliknij na link

Karty informacyjne, wnioski :
- Wydział Komunikacji i Transportu


FORMULARZE PODATKOWE :

Wszystkie niżej wymienione dostępne do pobrania bądź w wersji interaktywnej na stronie Ministerstw Finansów : www.mf.gov.pl

-> PIT
-> CIT
-> NIP
-> PODATEK AKCYZOWY
-> VAT - Uwaga - Formularze związane z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. dnia 5 kwietnia 2004 r. Nr 54, poz. 535).

-> ORD-IN Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. Wzór obowiązujący od 1 lipca 2007 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek (Dz.U. Nr 112, poz. 771).
ORD-IN - Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej
ORD-IN / - A Załącznik do Wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej
ORD-IN - Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej - wersja interaktywna

-> WZS - Deklaracje o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wpłatach z zysku (obowiązują od dnia 1 lutego 2007 r.) - wersje interaktywne
WZS-1K - wersja interaktywna
WZS-1M - wersja interaktywna
WZS-1R - wersja interaktywna

-> WZP - Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przaez przedsiebiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku (obowiązują od dnia 1 lutego 2007 r.) - wersje interaktywne
WZP-1K - wersja interaktywna
WZP-1M - wersja interaktywna
WZP-1R - wersja interaktywna
WZP - obowiązują do dnia 31 stycznia 2007 r.
WZP-1K (1) - 3-32 Min. Fin. 2091
WZP-1M (1) - 3-32 Min. Fin. 2090
WZP-1R (1) - 3-32 Min. Fin. 2092

-> WZS
WZS-1K (1) - 3-32 Min. Fin. 2094
WZS-1M (1) - 3-32 Min. Fin. 2093
WZS-1R (1) - 3-32 Min. Fin. 2095

-> VAT - formularze związane z ustawą z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.
VAT-7 (7) - Min. Fin. 2209/IIIB
VAT-7K (1) - Min. Fin. 2215
Objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7 i VAT-7K)
VAT-Z/AKC-7 (2) - Min. Fin. 2213/I
VAT-7R (2) - Min. Fin. 2214/A
Objaśnienia do kwartalnej deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7R)
VAT-R/AKC-R dostępne na w/w stronie internetowej Ministerstwa Finansów.


-> POG - formularze obowiązujące od 11 grudnia 2008 r.<
Pog3A 03.04
Pog3C 03.03
Pog3D 03.04
POG-R 03.05

-> PCC - wzory obowiązujące od 1 stycznia 2007 r.
PCC-2 - wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r.
PCC-3 - wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r.
PCC-3/A - wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r.

-> PCC - wzory obowiązujące od 1 stycznia 2007 r.
PCC-2 - wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r. - wersja interaktywna
PCC-3 - wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r. - wersja interaktywna
PCC-3/A - wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r. - wersja interaktywna

-> SD - wzory obowiązujące od 1 stycznia 2007 r. - wersje interaktywne
SD-2 - wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r. - wersja interaktywna
SD-3 - wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r. - wersja interaktywna
SD-3A - wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r. - wersja interaktywna
SD-Z1 - wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r. - wersja interaktywna
SD-Z2 - wzrór obowiązujący od 1 lipca 2008 r. - wersja interaktywna

-> SD - wzory obowiązujące od 1 stycznia 2007 r.
SD-2 - wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r.
SD-3 - wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r.
SD-3A - wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r.
SD-Z1 - wzór obowiązujący od 1 stycznia 2007 r.
SD-Z2 - wzór obowiązujący od 1 lipca 2008 r.

-> PCC - wzory obowiązujące od 16 sierpnia 2006 r. - wersje interaktywne
PCC-1 - wzór mający zastosowanie do czynności dokonanych do 31 grudnia 2006 r.- wersja interaktywna
PCC-1/A - wzór mający zastosowanie do czynności dokonanych do 31 grudnia 2006 r. - wersja interaktywna
PCC-2 - wzór mający zastosowanie do czynności dokonanych do 31 grudnia 2006 r. - wersja interaktywna

-> SD - wzory obowiązujące od 16 sierpnia 2006 r. - wersje interaktywne
SD-2 - wzór mający zastosowanie do podatku pobranego do 31 grudnia 2006 r. - wersja interaktywna
SD-3 - wzór mający zastosowanie do darowizn dokonanych do 31 grudnia 2006 r. - wersja interaktywna
SD-3A - wzór mający zastosowanie do darowizn dokonanych do 31 grudnia 2006 r. - wersja interaktywna

-> PCC - wzory obowiązujące od 16 sierpnia 2006 r.
PCC-1 - wzór mający zastosowanie do czynności dokonanych do 31 grudnia 2006 r.
PCC-1/A - wzór mający zastosowanie do czynności dokonanych do 31 grudnia 2006 r.
PCC-2 - wzór mający zastosowanie do czynności dokonanych do 31 grudnia 2006 r.
SD - wzory obowiązujące od 16 sierpnia 2006 r.
SD-2 - wzór mający zastosowanie do podatku pobranego do 31 grudnia 2006 r.
SD-3 - wzór mający zastosowanie do darowizn dokonanych do 31 grudnia 2006 r.
SD-3/A - wzór mający zastosowanie do darowizn dokonanych do 31 grudnia 2006r.

-> ORD
ORD-W1 (1) - wersja interaktywna. Uwaga - wzór obowiązujący od 1 stycznia 2006r. na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2005r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych /Dz. U. Nr 201, poz. 1664/.ORD-H (1)
ORD-H - wersja interaktywna
ORD-TK (1)
ORD-TK - wersja interaktywna
ORD-U (1)
ORD-U - wersja interaktywna
ORD-W (1) Uwaga - wzór dotyczy informacji przekazywanych za 2005 r. i obowiązuje do dnia 31.03.2006
ORD-M - wersja interaktywna
ORD-Z - wersja interaktywna

-> TYT - Wzory tytułów wykonawczych - wersje do wypełnienia na komputerzeTYT-1 (2)
TYT-2 (2)
TYT-3 (1)
TYT-3A (1)
Instrukcja wypełniania formularzy w formacie PDF - dostepna na w/w stronie internetowej Ministerstwa Finansów

-> ZZ
ZZ-1

-> DT - deklaracja na podatek od środków transportowych
DT-1 - wzór obowiązujący od 1 stycznia 2008 r.
DT-1/A - wzór obowiązujący od 1 stycznia 2008 r.
DT-1 - wzór obowiązujący od 1 stycznia 2008 r. - wersja interaktywna
DT-1a_.pdf - wzór obowiązujący od 1 stycznia 2008 r. - wersja interaktywna
Instrukcja wypełniania formularzy w formacje PDF (obowiązujących od 1 stycznia 2008 r.) dostepna na w/w stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

-> Wzory deklaracji na podatek od środków transportowych dotyczące 2007 r.
DT-1 (3) wzór obowiazujący od 14 lutego 2007 r. - wersja interaktywna
DT-1/A (3) wzór obowiazujący od 14 lutego 2007 r. - wersja interaktywna
DT-1 (2) wzór obowiązujący do 31 grudnia 2007 r. - wersja interaktywna
DT-1/A (2) wzór obowiązujący do 31 grudnia 2007 r. - wersja interaktywna
DT-1 (3) - wzór obowiązujący od 14 lutego 2007 r.
DT-1/A (3) - wzór obowiązujący od 14 lutego 2007 r.
DT-1 (1) wzór obowiązujący do 31 grudnia 2007 r.
DT-1/A (1) wzór obowiązujący do 31 grudnia 2007 r.
W przypadku wzoru obowiązującego do 31 grudnia 2007 r. nie ma konieczności wypełniania pola nr 19 "Nacisk na siodło ciągnika" w załączniku do deklaracji DT-1 (DT-1/A).

-> IFT
Formularze IFT są dostępne w działach: Formularze podatkowe PIT i Formularze podatkowe CIT na w/w stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

* * *