Biznes Plan
Biznes plan to ważny krok do uruchomienia własnego biznesu.
To w jaki sposób sporządzimy biznesplan często decyduje o powodzeniu lub porażce naszego przedsięwzięcia biznesowego. Jest to ważny dokument, który pomaga w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozwala opisać swój pomysł, wyznaczyć cele i metody ich osiągania. Dobrze przygotowany biznes plan ujawnia słabe i mocne strony naszego przedsięwzięcia, sprawdza jego realne zastosowanie. Biznes plan jest sposobem prezentacji pomysłu na biznes i przekonania innych np. partnerów biznesowych, inwestorów, instytucje o słuszności współpracy, czy zainwestowania w niego kapitału finansowego.


Istotne elementy biznesplanu :
1. Streszczenie przedsięwzięcia:
 • dane o przedsiębiorstwie ( nazwa, dane teleadresowe, REGON, rodzaj działalności )
 • charakterystyka branży, cele i plan handlowy firmy, (przewidziana sprzedaż i ocena ryzyka)
 • historia przedsiębiorstwa ( forma prawna, kapitał założycielski, data rozpoczęcia – działalności, krótki jej opis, dotychczasowe osiągnięcia )
 • informacje o właścicielach firmy, (umiejętności założycieli, jakie jest ich wykształcenie, doświadczenie zawodowe także we wspólnym prowadzeniu interesów, czy mają doświadczenie w prowadzeniu podobnych przedsięwzięć )
 • plan działania firmy, założenia na najbliższy rok ( określenie takich elementów jak: poziom produkcji, poziom sprzedaży, cena itd ).
Należy wykonać analizę finansową, czyli określić :
• stan finansów firmy, czyli bilans i rezultat finansowy roku ubiegłego
• przewidywania
• finansowanie projektu ( np. kapitał własny, kredyt )
• bieżący stan finansowania
• referencje finansowe

2. Opis planowanego przedsięwzięcia:
 • czego ono dotyczy,
 • obecny stan realizacji przedsięwzięcia,
 • obecna i przewidywana struktura zatrudnienia.
3. Dane dotyczące produktów i usług:
 • krótki opis produktu lub usługi ( główne cechy i zalety, stopień konkurencyjności )
 • opis konkurencji , ich słabe i mocne strony
 • źródła finansowania: samofinansowanie, zapotrzebowanie na kapitał zewnętrzny ( pożyczka, kredyt, dofinansowanie z UE ).
4. Ocena rynku:
 • główni odbiorcy produktu (w % ), formy rozliczeń
 • główni dostawcy surowców i towarów ( lokalizacje i skale dostaw, formy rozliczeń )
 • posiadane umowy z dostawcami, odbiorcami, zamówienia, listy intencyjne
 • przewidywana tendencje rozwoju na rynku
 • podstawowe elementy marketingu stosowane przez przedsiębiorstwo.
5. Dane dotyczące ew. kredytu i sposoby jego wykorzystania:
 • wysokość kredytu, okres jego spłaty, forma ( gotówka, bezgotówkowo) proponowany rodzaj spłaty, karencja,
 • dokładne przeznaczenie kredytu, termin rozpoczęcia działalności od chwili wykorzystania kredytu,
 • formy zabezpieczenia
 • aktualne zadłużenie w innych bankach i instytucjach


Przykładowe biznes plany dostępne m.in. na stronach :

www.biznes-plan.org
www.list.ovh.org/biznes.html* * *